Er ulv nødvendig for et økosystem?

Kort svart, nei. Ulven er en toppredator og kun dens iboende "egenverdi" som art gir den verdi. Som administrator for økosystemer hvor den på et vis skulle holde populasjoner av byttedyr sunne ved å "luke ut syke og svake" fungerer den svært dårlig, og ulven leter ikke spesielt etter syke og svake dyr, men fokuserer på hva som er lettest å ta. Det som er lettest å ta er ungdyr, hvilket kan bety forgubbing av populasjoner av f.eks. elg og hjort.

Les mer: Er ulv nødvendig for et økosystem?