Kan ulv vandre langt og er innvandring fra Russland naturlig?

At ulven kan vandre langt er det lite debatt om. Ulv fra sør i Norge kan flytte seg helt nord og vandringskartene er imponerende store. Men vi mennesker har lagt noen hindre for ulvens vandringer. Reinsdriftsområdene er kjent for å være vanskelige å passere for ulv, og Russland har satt opp solide gjerder mellom seg og nabolandene, noe som blant annet har ført til stor innavl i ulvebestanden i Finland. Hvis ulv kan vandre inn fra Russland og således "friske opp" Finlands bestand burde innavlen være mindre. Det er flere bevis for at ulv er satt ut i Skandinavia enn at den har vandret hit fra Finland eller Russland. 

Les mer: Kan ulv vandre langt og er innvandring fra Russland naturlig?

Er ulv nødvendig for et økosystem?

Kort svart, nei. Ulven er en toppredator og kun dens iboende "egenverdi" som art gir den verdi. Som administrator for økosystemer hvor den på et vis skulle holde populasjoner av byttedyr sunne ved å "luke ut syke og svake" fungerer den svært dårlig, og ulven leter ikke spesielt etter syke og svake dyr, men fokuserer på hva som er lettest å ta. Det som er lettest å ta er ungdyr, hvilket kan bety forgubbing av populasjoner av f.eks. elg og hjort.

Les mer: Er ulv nødvendig for et økosystem?