Nei. Ulven tilhører ikke noe spesielt land, og er langt ifra truet. Dette er også besvart i artiklene "Bern-konvensjonen om ulv" og "Må Norge ha en egen, levedyktig ulvebestand?".