At ulven kan vandre langt er det lite debatt om. Ulv fra sør i Norge kan flytte seg helt nord og vandringskartene er imponerende store. Men vi mennesker har lagt noen hindre for ulvens vandringer. Reinsdriftsområdene er kjent for å være vanskelige å passere for ulv, og Russland har satt opp solide gjerder mellom seg og nabolandene, noe som blant annet har ført til stor innavl i ulvebestanden i Finland. Hvis ulv kan vandre inn fra Russland og således "friske opp" Finlands bestand burde innavlen være mindre. Det er flere bevis for at ulv er satt ut i Skandinavia enn at den har vandret hit fra Finland eller Russland. 

Ulvens vandringer

Det er en rekke rapporter om hvordan ulven kan vandre. Her er et par eksempler:

Ulv fra Hedmark satte verdensrekord, men gikk ikke over grensa til Russland 

Tre ulvevalper har vandret til Sverige og en valp er på veg mot Engerdal. Miljødirektoratet har laget en ny karttjeneste som lar publikum følge bevegelsene til merkede ulver.

Svaret er altså ja på at ulven kan vandre langt. 

 

Er innvandring fra Russland naturlig?

Mye genetisk forskning har verifisert at ulvene vi har i Skandinavia har opprinnelse i Russland, såkalt "finsk/russisk ulv". At du vet hvor et dyr har opprinnelsen sin betyr dessverre ikke at du vet hvordan den kom til eksempelvis Elverum.

To store hindringer står i veien for ulvemigrasjoner fra Russland til Norge:

1. Reindriftsområder. 

2. Grensegjerdet mellom Russland og nabolandene.

Dette har skandinaviske myndigheter og forskere sett for lenge siden og derfor finnes det en rekke dokumenter, artikler, vitneutsagn og rapporter om hvordan utsetting av "friskt blod" ble planlagt og gjennomført. Slik som denne:

Friskt ulveblod fra Russland. Svenske myndigheter startet import av ulvevalper.

Russerne har en stor bestand av ulv og lite innavl. Men de har altså også et langt gjerde som er vanskelig å passere for både folk og fe:

Gjerder mellom nasjoner

There's also the isolation of populations. So if those fences are effective, animals can't move from one side to another and the population is split and this reduces genetic diversity in the species and risks in-breeding.

- Dr Matt Hayward, Bangor University, Storbritannia

 

Russerne har gjerder og nabolandet har gjerder på andre siden. Dette skaper problemer for populasjoner av dyr, også ulv. Forflytninger av ulv fra Russland er derfor mindre sannsynlig, og sammen med kryssing av reindriftsområder blir det enda mer usannsynlig at den norske populasjonen skulle være bygget opp av eller bli reddet av russere.

Tanken på at dagens skandinaviske bestand av ulv skal være etablert ved naturlig innvandring kan man nok dessverre etter hvert slå fra seg. Publiserte vitenskapelige data og statistiske bevis er ikke «konspirasjonteori». To separate finske studier (Kojola m.fl., 2006, 2009) viser for eksempel at det er 100 prosent dødelighet for ulv som prøver å vandre gjennom reindriftsområdene i Nord-Finland. Dette gjelder etter oppfinnelsen av snøscooter og boltrifler.

- Øyvind Øverli, forsker I, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU Veterinærhøgskolen, og Torstein Steine, tidligere instituttleder, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Fakultet for biovitenskap

 

At genetikken for "skandinavisk ulv" er tilsvarende russisk ulv sier ingenting om hvordan den kom hit.

 

Referanser:

Rise of border fences hampers wildlife movements

De skandinaviska vargarnas ursprung

Den Skandinaviska Vargen, Skandulv

Er det lov at forskere som ikke er ulveforskere interesserer seg for ulveforskning?