Er ulv nødvendig for et økosystem?

Kort svart, nei. Ulven er en toppredator og kun dens iboende "egenverdi" som art gir den verdi. Som administrator for økosystemer hvor den på et vis skulle holde populasjoner av byttedyr sunne ved å "luke ut syke og svake" fungerer den svært dårlig, og ulven leter ikke spesielt etter syke og svake dyr, men fokuserer på hva som er lettest å ta. Det som er lettest å ta er ungdyr, hvilket kan bety forgubbing av populasjoner av f.eks. elg og hjort.

I sin artikkel "Hva skal vi med ulven?" beskriver Olav Krange i NINA dette svært godt. Ingen steder i hans artikkel finner du en verdi for ulven utover dens egenverdi.

Vi skal ikke noe med ulven, som jeg vet om.

- Olav Krange, NINA

Vernet av rovdyr begrunnes ikke i noen nytteverdi, mens hensynet til næringer og andre samfunnsinteresser åpenbart setter mennesker i sentrum. Hvor godt det fungerer, er et annet spørsmål.

- Olav Krange, NINA

Men selv om svært få har noen direkte nytte av den, er det enda flere som støtter og liker at det finnes ulv i Norge. Ulven er ikke en tjenesteyter. Vi skal ikke noe med ulv egentlig.

- Olav Krange, NINA

 

Om Yellowstone og trofiske kaskader


The wolf is neither a saint nor a sinner except to those who want to make it so.

- L.David Mech, US Geological Survey, Northern Prairie Wildlife Research Center

The only trouble is it may well be that not all of this is correct.

- L.David Mech om Yellowstone-teorien

Våre resultater støtter ideen om at store rovdyr har lite potensial til å skape kaskadeeffekter på lavere nivåer i næringskjeden i områder med sterk menneskelig påvirkning.

- Håkan Sand, forsker ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

 

It's a lovely story, and I would love this to be true, but it isn't, [The video] is demonstratively false.

- Professor Tom Hobbs, Colorado State University's Natural Resource Ecology Laboratory

It's a really romantic story. It's a story about a world that doesn't really exist.

...

Wolves had very little effect, at least early on. To attribute it all to wolves is completely unrealistic.

- Dan McNulty, økolog, Utah State University

The story is a probably a little more complicated than what you saw on the nature documentary.

- Emma Marris, Nature

Predators can be important, but they aren’t a panacea.

- Oswald Schmitz, økolog, Yale University

 

Referanser:

Hva skal vi med ulven egentlig?

Vargens påverkan på ekosystemet inte alltid positiv

Is science in danger of sanctifying the wolf?

Ulven redder ikke skogen

Scientists debunk myth that Yellowstone wolves changed entire ecosystem, flow of rivers 

Rethinking predators: Legend of the wolf

Ulv