Tar ulven mange husdyr i Norge?

De som ønsker flere ulv eller som misliker norske husdyrnæringer ønsker gjerne å fremstille det slik at ulven ikke tar så mange husdyr i Norge, og at den er et lite eller ikke-eksisterende problem. Men tallene fra Rovbase  viser ikke hele sannheten. Historiske tap av husdyr på utmark var 1,5-2% før ulven kom. Nå er tapene på 5,2%, og i mellomtiden er husdyrvelferd og oppsyn forbedret. Det eneste som er endret er ulvens tilbakekomst. 

Les mer: Tar ulven mange husdyr i Norge?