Ettersom ulven ble utryddet i Norge og Sør-Skandinavia er dagens ulver ikke en egen "Skandinavisk stamme", men innvandrede eller utsatte individer. Ulv som art har vært her tidligere og delte genetikk med ulv fra Russland. 

Rovdyr følger gjerne byttedyrene, og ulv og mennesker kom derfor til Norge omtrent samtidig. Noen mener også at mennesket kom hit før ulven.

Ulven og mennesket kom samtidig til Norden

Skandinavisk ulv

Når forskere bruker uttrykket "den skandinaviske ulven", "den skandinaviske ulvestammen" eller "den fennoskandinaviske ulven" så mener de egentlig ulvebestanden i det geografiske området Skandinavia, og ikke en spesiell art eller underart av ulv. Det er samme ulven som i Russland.

Resultaten visar att de två första grundarna till den skandinaviska vargstammen härstammar från den finsk-ryska vargpopulationen. Vidare kunde det även uteslutas att de var ättlingar till någon kvarleva av den ursprungliga skandinaviska stammen, den skandinaviska djurparkspopulationen, eller hybrid-avkomma mellan varg och hund. De resterande fem vargarna som invandrat under senare tid härstammar också från den finsk-ryska vargpopulationen

- Mikael Åkesson, Øystein Flagstad, Håkan Sand, Petter Wabakken, Olof Liberg, Camilla Wikenros & Johan Månsson

Jämförelsen av grundarans DNAprofiler med dem från andra populationer har visat sig stämma bäst överens med vad som förväntas från vilda vargar i Finland och västra Ryssland.

- Skandulv

 

Sammenligning med villsvin

Villsvinet sammenlignes ofte med ulven i denne sammenhengen.

Villsvinet

...hører hjemme her naturlig og historisk

...har vandret inn selv

...har vært jevnlig over grensa fra Sverige

...er ikke utrydningstruet på verdensbasis

...er "utrydningstruet" i Norge

 

I en historisk sett kort periode har vi vært uten ulv i Norge. Vi har også vært uten visenter, villhester, urokser og mammut. Moskusen hører hjemme her historisk, men det er lenge siden og den vi har nå er satt ut.  Så hva er "den naturlige faunaen" i Norge?

 

Referanser:

Varg i Skandinavien

De skandinaviska vargarnas ursprung 

Den Skandinaviska Vargen 

Russian Wolf Conservation Genetics