Hvis ulv angriper en flokk husdyr vil vokterhunden komme i kamp med angriperen. Er du komfortabel med det?

Den beste funksjonen vokterhunder, lamaer eller alpakkaer kan ha ift rovdyr er som varslere. De er gjerne mer oppmerksomme på farer enn vi er. Som voktere for å forsvare husdyr mot ulv fungerer de dårlig. Mot mindre rovdyr som rev kan de ha en funksjon.

Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

- Lov om dyrevelferd, §3

In Romania, from January 2001 to October 2002, in an area close to 70 square kilometers, wolves were responsible for the killing of 62 sheep, 7 cattle, 1 kid (goat), 2 foals and a staggering 186 dogs
(157 adult LGD, 2 pups and 27 smaller dogs ( herding dogs).
84% were adult LGD, the rest small dog and pups
52% of the dogs were running free when attacked
48% while they dogs were chained up
91% of the attacks occurred at night
6% at dusk and dawn
3% in the day
The number of dogs at the household at the time of attacks:
39% had one dog
33% two dogs
77% of the dogs killed were killed close to livestock, while the livestock was left unhurt!
80-100% the dogs were consumed by the wolves.
 
Jeg har vokterhunder og sau.
1 du kan ikke slippe de i utmark
2 du kan ikke slippe de på leid innegjerdet areal uten grunneiers tillatelse
3 du må ha flere, de spiser MYE
4 det virker godt mot rev og streifdyr på innegjerdet areal.
5 det krever mye kunnskap, en del innsats og rett rase
- Regina Brajkovic
 
Vargarna har över tiden lärt sig hur de skall hantera hundarna och utvecklat nya tekniker för angrepp. I stället för att angripa med fart smyger de in bland fåren och uppträder i många fall som de boskapsvaktande hundarna vilka fåren är vana vid. Man har sett hur vargar lagt sig ned bland får, imiterat hundarna för att när allt är lugnt i flocken ta ett får i skydd av en buske eller sten. Angreppen märks knappt förrän herden räknar sina får och ser att några saknas.
- Lynda Brook, Frankrike
 
En slovakisk gjeter var ute i terrenget praktisk talt hele beitesesongen. Han hadde med seg to slovakiske vokterhunder, pluss sin egen hund som var en husky/malamute blanding. Han var ute natt og dag og patruljerte området hele sommeren og gjorde en kjempejobb! I tillegg var bonden selv ute flere ganger i løpet av beite- sesongen. Det hjelper bare så lite når sauen sprer seg over flere kvadrat- kilometer i et kupert område med fjellbjørkeskog.
- Ole N.
 
 
Tiltakene vi bruker i Frankrike for å beskytte beitedyra mot ulveangrep er ikke spesielt vellykkede. Det brukes gjetere, gjerder og vokterhunder i økende omfang, men vi ser at tap av beitedyr til ulv er direkte proporsjonalt med antall ulv. Flere gjerder og mer gjeting har større effekt enn ingen beskyttelsestiltak, men det som har mest å si for hvor antallet dyr som blir tatt av ulv, er hvor mange ulver det er.
- Olivier Bonnet, rådgiver og forsker Cerpam i Frankrike, en stiftelse som driver rådgiving for beitebrukere blant annet i Alperegionen
 
 
 
Problemet er at norske sauer ikke beiter i samlet flokk på utmark, slik de gjør i Slovakia og mange andre europeiske land som bruker vokterhunder med stor suksess. Hos oss egner vokterhundene seg best når sauen går inngjerda.
- Per Lindholt, leder av Løten og Vang sauavslag
 
 
Økonomiske beregninger har vist at ingen av vokterhundmetodene er kostnadseffektive i seg selv, dvs. det svarer seg ikke økonomisk å bruke vokterhund.
- Inger Hansen, Planteforsk Tjøtta fagsenter
 
 
 
Referanser:
 
Sint ulv