I en rekke tilfeller hevdes det fra ministere, naturvernorganisasjoner, politikere, journalister og andre at bestandstallene fra Rovdata er absolutte, så hvis det hevdes at vi har syv bjørner i Troms så har vi syv bjørner i Troms. Det er feil.

Alle bestandstall på Rovdata er minimumstall. Det er antallet de har klart å finne, og reelle tall er sannsynligvis over disse tallene uten at vi vet med hvor mye. De som rapporterer inn til Rovdata med spor, avføring eller andre typer dna-funn er gjerne frivillige, jegere, friluftsfolk og bønder. Å få godkjent en observasjon er ikke bare lett, kravene er strenge og har blitt strengere over årene.

Rovdata skriver:

Bidrag fra publikum er viktig i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge. På denne siden har vi samlet informasjon for deg som ønsker å bidra til å hente inn mer kunnskap om artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i landet.

 

Referanser:

Rovdata

Tall over dokumenterte rovdyrtap provoserer bonde som sliter med å dokumentere tap