Ulvesonen, eller Forvaltningsområde for ulv, ligger på Østlandet. Det inkluderer Akershus, Oslo, Østfold og deler av (tidligere) Hedmark. Utbredelsen er vist under:

Ulvesonen
Ulvesonens utbredelse pr 2020

Se fullstendig kart med mulighet for zoom.

 

Referanser:

Ulv i Norge, Miljødirektoratet