Ordførerne i Tynset, Alvdal og Rendalen sier det enkelt:

"Vi mener formålet med årets TV aksjon er veldig bra, men det burde blitt kanalisert gjennom en organisasjon som rendyrker formålet, og ikke en organisasjon som i så stor grad skaper konflikt på mange andre områder.
WWF angriper systematisk primærnæringa og matproduksjonen i Norge. De forhindrer aktivt bruk av beiteressursene som bidrar til viktig matproduksjon. WWF bruker store ressurser til å svekke og stigmatisere seriøse og ordentlige bønder som utøver et hederlig og ærlig yrke. Og de kjører rettssak etter rettssak mot staten i rovviltsaker fordi de er uenig i bestandmålene for rovvilt, mens andre lojalt følger de vedtak landets høyeste lovgivende forsamling har vedtatt.


Et annet forhold som skaper rom for mistillit er at ledelsen internasjonalt hever skyhøye honorarer. Dessuten granskes de for alvorlige forhold bl.a. i Afrika der de beskyldes for å gi bistand til grupper og virksomheter som driver illegal virksomhet.


Totaliteten av dette skaper for mange en total tillitsbrist, noe som gjør at de ikke under noen omstendighet ønsker å støtte organisasjonen WWF. Det bør vi alle ha respekt for."

Istedet foreslår de å støtte Rivers.global