NINA publiserte 18. desember 2018 en undersøkelse om nordmenns holdninger, og da er det mest interessant at antallet som er for ulv synker drastisk med 20%-poeng hvis det er snakk om å få ulv der du bor. Naturlig nok er folk i byområder mest positive til ulv... andre steder. 

Hvor mange misliker eller liker ulv i Norge

Hvor mange misliker eller liker ulv i Norge, over tre år

Hvor mange misliker eller liker ulv i Norge der man bor

 

Spørsmålet NINA fjernet fra undersøkelsene sine

I tidligere undersøkelser har NINA spurt folket "I hvilken avstand fra ditt boområde kan du akseptere at det lever store rovdyr?". Her blir virkelig NIMBY-effekten tydelig når bare 5% vil ha ulv nærmere enn 1km hjemmefra. Jo lengre unna ulven er desto bedre, viser statistikken.

I hvilken avstand fra ditt boområde kan du akseptere at det lever store rovdyr?

For alle de store rovdyrene er tendensen tydelig, men aller mest med ulv og bjørn. 

 

Referanser:

NINA: Nordmenns holdninger til store rovpattedyr (pdf)

NINA: Nordmenns holdninger til ulv